Khóa học

Hotline: 0949.112.572 - 088.678.0068
sakuranihongo1993@gmail.com
facebook.com
Khóa học

Khóa học N2

Khóa học N2

KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT N2

Khóa học N3

Khóa học N3

Khóa học này dành cho: Các bạn đã hoàn thành 50 bài Minna no Nihongo, tương đương JLPT N4 Đầu ra của khóa học: Nắm chắc khoảng 120 mẫu ngữ pháp, 1.000 từ vựng, 400 chữ Hán trung cấp. Tự tin chinh phục JLPT N3 với kết quả tốt nhất. Trang bị phương pháp làm đề thi JLPT theo cấp độ tương đương. Tự tin diễn đạt ý kiến, suy nghĩ của bản thân bằng tiếng Nhật.

Khóa học N4

Khóa học N4

Khóa học này dành cho: Các bạn đã học xong 25 bài Minna no Nihongo, tương đương JLPT N5 Đầu ra của khóa học: Nắm chắc khoảng 104 mẫu ngữ pháp, khoảng 800 từ vựng và 210 chữ Hán sơ cấp. Tự tin chinh phục JLPT N4 với kết quả tốt nhất. Trang bị phương pháp làm đề thi JLPT theo cấp độ tương đương. Tự tin giao tiếp những cuộc hội thoại đơn giản trong cuộc sống hằng ngày.

Khóa học N5

Khóa học N5

Khóa học dành này dành cho: Các bạn mới bắt đầu học tiếng Nhật. Đầu ra khóa học: Nắm chắc khoảng 120 mẫu ngữ pháp, khoảng 800 từ vựng và 118 chữ Hán sơ cấp. Nắm trong tay phương pháp học chữ Hán hiệu quả. Tự tin chinh phục JLPT N5 với kết quả tốt nhất. Trang bị phương pháp làm đề thi JLPT theo cấp độ tương đương. Tự tin giao tiếp những cuộc hội thoại đơn giản trong cuộc sống hằng ngày. Hiểu hơn về văn hóa và cuộc sống của Nhật ngay tại Việt Nam.
2021 Copyright Công Ty TNHH Đào Tạo Hoa Anh Đào designed by Sotagroup.vn