Khóa học N3

Hotline: 0949.112.572 - 088.678.0068
sakuranihongo1993@gmail.com
facebook.com
Khóa học
Khóa học N3

  Khóa học này dành cho: 

  Các bạn đã hoàn thành 50 bài Minna no Nihongo, tương đương JLPT N4

  Đầu ra của khóa học: 

  Nắm chắc khoảng 120 mẫu ngữ pháp, 1.000 từ vựng, 400 chữ Hán trung cấp.

  Tự tin chinh phục JLPT N3 với kết quả tốt nhất.

  Trang bị phương pháp làm đề thi JLPT theo cấp độ tương đương.

  Tự tin diễn đạt ý kiến, suy nghĩ của bản thân bằng tiếng Nhật.

  2021 Copyright Công Ty TNHH Đào Tạo Hoa Anh Đào designed by Sotagroup.vn